Koučink

Koučink podporuje rozvoj a využití osobního i profesionálního potenciálu. Kouč podporuje motivovaného klienta v nastartování změny (řešení), v reálném posunu (z bodu A) přes jednotlivé dílčí kroky k dosažení vlastního cíle (do bodu B). Kouč neradí a neposuzuje, nýbrž klade otázky ve prospěch rozšíření uvědomění klienta. Kouč řídí proces v pozitivním rámci, koučovaný přináší obsah setkání. Koučink se zaměřuje na přítomnost a budoucnost. Minulost přenechává terapii. Nezabývá se analýzou, ale kreativními způsoby podporuje člověka v nacházení způsobů užitečných k dosažení reálných výsledků a směřování k cíli.
Koučink
koučink

Reference

„S Martinem je možné zažít při koučování “lehkost bytí”, která se projeví motivací ke změně osobní, profesní, zájmové… Změna je možná! A je příznivé mít na cestu ke změně takového podporovatele.“

„Martin je pro mě velká inspirace. Jeho charismatický hlas, profesionální vystupování a provázení ve mě vzbuzují důvěru a jistotu, že můžu jít do hloubky a pracovat na jakýchkoliv tématech. Dovednosti, které Martin vkládá do koučinku, mně dodávají odvahu a chuť objevovat v sobě skryté talenty a nové cesty, na které bych sama těžko přišla. S Martinem jsem se naučila zasmát se sama sobě a vždy odcházím se zapáleným nadšením pro nové cíle.“

Certifikáty