Mgr. Martin Halama

Podporuji dobré vztahy a přímou komunikaci mezi lidmi. Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě k sobě, k uvědomění, ke svobodě i zodpovědnosti, ke zlepšení života. Věci zkoumám z mnoha stran. Věřím tomu, že každý sám ví nejlépe, co potřebuje. Nabízím otázky, strukturu, klidnou sílu, mlčenlivost a respekt. Raduji se s druhými z každého kroku k cíli.
Mgr. Martin Halama

Profesní životopis

Vzdělání

2010-2012

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

 • Studijní obor: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.
 • Diplomová práce: Postoj učitelů k supervizi.
 • Titul: Mgr.

2001-2004

Pedagogická fakulta TU Liberec

 • Studijní obor: Sociální pracovník.
 • Bakalářská práce: Telefonické kontakty na Lince důvěry.
 • Titul: Bc.

Praxe

2009-dosud

Soukromá praxe

2012-2016

Externí moderátor; assessment centrum týmových koordinátorů pro Škoda Auto, a.s.

2001-2008

Vedoucí sociální služby; Linka důvěry Liberec

1999-2001

Socioterapeut; cílová skupina mladiství uživatele drog. Krizové a pobytové centrum Locus Liberec, Terapeutická komunita pro drogově závislé, Nová Ves.

Kurzy, výcviky, supervize

2018-2019

Kurz TERAPIE PARTNERSKÉHO VZTAHU

 • 110 hodin
 • Institut rozvoje dovedností v pomáhajících profesích, s.r.o.
 • Mgr. Jan Knop, Mgr. Marie Zemanová

2018-2020

Trénink v SYSTEMICKÝCH RODINNÝCH KONSTELACÍCH

 • Institut rodinných konstelací
 • Johann R. Zeilhofer

2018

Druhá spirála kouče – TRANSFORMAČNÍ KOUČOUVÁNÍ

 • Specifický trénink koučů s ACSTH schválením od International Coach Federation
 • Akademie s.r.o.
 • 73 hodin

2017

Kurz PRÁCE S TĚLEM – „i tělo jsem já“

 • Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s.
 • 80 hodin

2014

První spirála kouče – KOUČOVÁNÍ K ŘEŠENÍ

 • Specifický trénink koučů s ACSTH schválením od International Coach Federation
 • Koučink akademie
 • 64 hodin

2012

Organizační rozvoj, poradenství, koučování

 • Kurz 55 hodin
 • PVŠPS

2012

PRÁCE S TRAUMATEM a krizová intervence
 • Kurz 55 hodin
 • PVŠPS

2007-2009

Výcvik ODBORNÁ PŘÍPADOVÁ SUPERVIZE

 • 262 hodin
 • Remedium Praha
 • PhDr. Bohumila Baštecká, PhDr. Milan Kinkor
 • Akreditace MŠMT ČR a MPSV ČR

2006-2008

Výcvik PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ pro pracovníky v pomáhajících profesích V GESTALT TERAPEUTICKÉM PŘÍSTUPU

 • Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci
 • 209 hodin

2006

PRÁCE S ČASOVOU OSOU – psychosomatický kontext práce s klientem

 • Lirtaps, o.p.s.
 • MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková
 • 25 hodin

2006

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI školitele probačního programu Právo pro každý den

 • Partners Czech, akreditace MS ČR
 • 86 hodin

2005

Úvod do ŘÍZENÍ A SUPERVIZE

 • Remedium Praha a Partners Czech
 • 20 hodin

2005

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ
 • Modrá linka Brno, akreditace ČAPLD
 • 20 hodin

2004-2005

KRIZOVÁ INTERVENCE
 • Remedium Praha
 • 60 hodin

2000-2004

SEBEZKUŠENOSTNÍ ČÁST VÝCVIKU V PSYCHODYNAMICKY A HLUBINNĚ ORIENTOVANÉ PSYCHOTERAPII, SUR, komunita KOV
 • 578 hodin – „absolvoval s úspěchem“
 • Vedoucí komunity: PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc., MUDr. Zuzana Vlačihová
 • Vedoucí skupiny: PhDr. František Kučera, PhDr. Jana Procházková
 • Supervizor: PhDr. Antonín Šimek

2000

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE

 • 108 hodin
 • „D“, o. s. Liberec, akreditace ČAPLD

1999-dosud

pracuji pod supervizí