Supervize

Supervize je obor zaměřující se na podporu a rozvoj pracovníka či pracovního týmu, který se ve své profesní roli angažuje pro druhé lidi a setkává se přitom intenzivně s jejich potížemi, problémy, emocemi. (Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí týmů pomáhajících profesí, zdravotníci, terapeuti, učitelé, psychologové, ad.) Supervize vede k reflexi profesního konání ve vztahu k sobě, klientům, kolegům. Nabízí jiné úhly pohledu, podporu při zvládání pracovního stresu, rozšiřuje a kultivuje komunikační schopnosti.
Supervize

Certifikát

Reference

„Supervize je pro mne vždy podnětným časem, kdy si mohu rozvíjet svá témata, hledat nové cesty, získávat náhled kreativní formou. Pro náš tým je stmelující, ale i odhalující naše jinakosti, potřeby a možnosti pro nastavení dobré spolupráce.“

Pan Halama vytváří důvěrné a bezpečné prostředí pro sdílení. Vždy řeší zadanou problematiku týmu. Výstup ze supervize je srozumitelný a přínosný. Tým má pocit dobře odvedené práce a vnímá posun ve své profesionalitě. Nechává nás pracovat intenzivně a je velice empatický a citlivý k nelehkým tématům.

Martinův přístup je strukturovaný, aktivizující zúčastněné. Dokáže pomoci formulovat zakázku a jasné závěry supervize. V případě skupinové práce dokáže zapojit všechny přítomné do aktivní účasti. Je schopný nazývat věci pravými jmény nezraňujícím způsobem. Jeho supervize byly pro naše pracovníky osvěžující a motivující.