Rodinné konstelace

Rodinné konstelace jsou pozvánkou ke spojení s hlubokými pocity v našem nitru. Pomáhají dokončit to, co je v našich rodinných systémech neuzavřené a přijmout to jako součást života. Každý si nosí svá nevyřešená témata v sobě, ať už o nich ví či ne. Proto až tolik nezáleží na tom, jestli si téma zadáváte, jste vybráni jako zástupci za reálné lidi nebo zůstáváte pozorovateli. Vytvoření nových obrazů přináší úlevu a novou sílu do života.
rodinné konstelace

.

Tvůrce rodinných konstelací Bert Hellinger: „Je důležité vědět, že výsledek konstelace není žádným návodem k chování … Při konstelaci se vytvoří obraz, který se vpustí do duše. Obraz v ní pracuje. Najednou duše vidí: Tudy vede cesta. Potom člověk ví, co má dělat. Není to jednání, které by bylo způsobeno cizím zásahem zvenčí, ale jednání vycházející z vlastní duše a na vlastní odpovědnost. To je zcela zásadní.“

Certifikát